Profil kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel » více

Profil
kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel je kanceláří, která svým klientům poskytuje právní pomoc ve sporné i nesporné agendě, ve všech právních oborech. Byla založena po účinnosti zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii v létě roku 1990. Zakládající společník, JUDr. Alan Korbel, vykonával advokacii od roku 1979 jako člen Městského sdružení advokátů v Praze.

Díky tomu mohla advokátní kancelář navázat na rozsáhlé zkušenosti v oblasti nejen občanského a trestního práva, ale i práva obchodního, pracovního či práva sociálního zabezpečení. Ihned po svém vzniku začala advokátní kancelář poskytovat právní pomoc v sporné i nesporné agendě, a to v celém rozsahu českého právního řádu. Na tomto základě byla kancelář i nadále budována.

V současné době je Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel mladou a dynamickou advokátní kanceláří, která si i nadále klade za cíl svým zaměřením a personálním vybavením poskytovat právní pomoc ve všech právních oborech a na celém území České republiky.