Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel

Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel je kanceláří, která svým klientům poskytuje právní pomoc ve sporné i nesporné agendě, ve všech právních oborech.

Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel byla založena po účinnosti zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii v létě roku 1990. Zakládající společník, JUDr. Alan Korbel, vykonával advokacii od roku 1979 jako člen Městského sdružení advokátů v Praze. Díky tomu mohl navázat na rozsáhlé zkušenosti v oblasti nejen občanského a trestního práva, ale i práva obchodního, pracovního či práva sociálního zabezpečení. Ihned po svém vzniku začala advokátní kancelář poskytovat právní pomoc v sporné i nesporné agendě, a to v celém rozsahu českého právního řádu. Na tomto základě byla kancelář i nadále budována.

V současné době je Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel mladou a dynamickou advokátní kanceláří, která si i nadále klade za cíl svým zaměřením a personálním vybavením poskytovat právní pomoc ve všech právních oborech a na celém území České republiky.

Advokátní kancelář:

zastupuje v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyšších soudů ČR, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu
zastupuje v rozhodčím řízení
zastupuje před jinými orgány, zejména správními
zastupuje při jednáních s fyzickými a právnickými osobami
obhajuje v trestním řízení
zastupuje poškozeného
uděluje právní porady a konzultace
vypracovává právní analýzy a posudky
sepisuje listiny včetně smluv či jejich posouzení

Za účelem zajištění kvalitního zastoupení a po předložení co nejkompletnějších podkladů potřebných pro rozhodování klientů, spolupracuje advokátní kancelář i s celou řadou odborníků z jiných oborů, zejména s daňovými a účetními poradci, auditory, znalci a tlumočníky.

Z důvodu zajištění komplexní péče rovněž advokátní kancelář úzce spolupracuje s několika notářskými kancelářemi a exekutorskými úřady.

Samozřejmostí je průběžné vzdělávání všech pracovníků Advokátní kanceláře a publikační činnost v odborných publikacích.

V případě potřeby je Advokátní kancelář připravena poskytnout právní pomoc v anglickém, německém, ruském a italském jazyce.