Ceny právních služeb

Mimosmluvní odměna

Není-li s klientem dohodnuto jinak, účtuje naše advokátní kancelář ceny za poskytované  právní služby dle vyhl. 177/ 1996 Sb. o odměňování advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (Advokátní tarif). Mimosmluvní odměna  je ve smyslu ust. § 6  účtována jako odměna za úkon právní služby, který je definován v ust. § 11,  sazba právního úkonu je stanovována postupem dle ust. § 7  anásl.

 

Smluvní odměna

S klientem, je možné sjednat individuální odměnu podle jeho potřeb (smluvní ceny). Smluvní cena může být sjednána zejména v některé s těchto základních podob:

  • jednorázová odměna za drobnou právní pomoc (právní porada, sepis listiny apod.)
  • smluvní odměna stanovena za jeden úkon právní služby
  •  hodinová sazba (účtování po započatých ¼ hodinách)
  • odměna za vyřízení celé věci jako celku
  • paušální odměna za měsíc v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb.

 

 

Jsme plátci DPH a není-li ujednáno jinak, odměna se o sazbu DPH zvyšuje.