JUDr. Alan Korbel

Alan Korbel vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1979. Následně nastoupil do Městského sdružení advokátů v Praze, kde vykonával nejprve koncipientskou praxi a od roku 1982 praxi advokáta. V té době úzce spolupracoval s JUDr. Vladimírem Bočkovským a JUDr. Bedřichem Müldnerem, kteří v té době byli vyhledávanými a erudovanými advokáty zejména v oblasti obhajoby závažných hospodářských případů. Od roku 1990 působí v advokátní kanceláři, jejímž je zakládajícím členem. Vedle výkonu advokacie aktivně působí v kontrolní radě České advokátní komory a působil i v legislativní komisi Ministerstva financí ČR. Vzhledem ke své dosavadní činnosti byl zahrnut do encyklopedie předních žen a mužů České republiky Who is..? (str 588).

(email: info@alankorbel.cz)