Warning: Illegal string offset 'page_sid' in /www/doc/www.alankorbel.cz/www/wp-content/themes/modernelegance/team.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'page_sid_pos' in /www/doc/www.alankorbel.cz/www/wp-content/themes/modernelegance/team.php on line 37

Warning: Illegal string offset 'page_sid_pos' in /www/doc/www.alankorbel.cz/www/wp-content/themes/modernelegance/team.php on line 38

Team

Vystudovala právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1994. Již za studia absolvovala dvouletou praxi v komerčně právní kanceláři JUDr. Jitky Ebenové a následně jednoroční praxi v Advokátní kanceláři JUDr. Alana Korbela.

Po ukončení studia absolvovala v této kanceláři koncipientskou praxi a následně se stala stálým členem advokátní kanceláře. V průběhu praxe pravidelně publikuje v odborné literatuře a po několik let přispívala svými odbornými články, poté se stala vedoucím autorem publikace „Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk“ vydavatelství Verlag Dashöfer.

(email: v.sekerova@alankorbel.cz)

Milan Bláha

advokát

Vystudoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1979. Po ukončení studia působil jako podnikový právník se specializací na mezinárodní vztahy a následně na pracovní a hospodářské právo v Drůbežářství Xaverov s.p., Restaurace Jablonec nad Nisou s.p., Obchodní zařízení Praha, Pozemní stavby Praha, Výzkumný ústav energetický a Autoškoly České republiky.

Od roku 1990 působí v advokacii jako zakládající člen Advokátní kanceláře.

(email: m.blaha@alankorbel.cz)

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1979. Následně nastoupil do Městského sdružení advokátů v Praze, kde vykonával nejprve koncipientskou praxi a od roku 1982 praxi advokáta. V té době úzce spolupracoval s JUDr. Vladimírem Bočkovským a JUDr. Bedřichem Müldnerem, kteří v té době byli vyhledávanými a erudovanými advokáty zejména v oblasti obhajoby závažných hospodářských případů.

Od roku 1990 působí v advokátní kanceláři, jejímž je zakládajícím členem.

Vedle výkonu advokacie aktivně působí v kontrolní radě České advokátní komory a působil i v legislativní komisi Ministerstva financí ČR.

Vzhledem ke své dosavadní činnosti byl zahrnut do encyklopedie předních žen a mužů České republiky Who is..? (str 588).

(email: info@alankorbel.cz)