Zaměření advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Alan Korbel poskytuje právní pomoc v celém spektru platného práva, jde zejména o:

Občanské právo

Obchodní právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Konkursní právo

Trestní právo

Správní právo

Finanční právo