Pracovní právo

  • obecné poradenství v celé oblasti pracovního práva, jakož i vypracování příslušných smluv, návrhů, posouzení těchto smluv a ostatních dokumentů, jakož i zastoupení u soudu a ostatních orgánů
  • poradenství ohledně pracovních a manažerských smluv
  • poradenství ohledně šikany na pracovišti (mobbing, bossing)
  • poradenství ohledně náhrady škody v pracovněprávních vztazích
  • poradenství ohledně rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, odměn a dalších výhod
  • poradenství při uplatňování práva na odstupné nebo v případě neplatného rozvázání pracovního poměru
  • konzultace ohledně různých odborářských záležitostí a ustanovení kolektivních smluv