Rodinné právo

  • právní poradenství ohledně předmanželských smluv a smluv mezi manželi týkající se rozsahu společného jmění manželů; vypracování těchto smluv
  • právní poradenství ohledně rozvodu manželství a zrušení registrovaného partnerství, vypracování návrhů (žalob, vyjádření) a zastupování klientů u soudů
  • právní poradenství ohledně společného jmění manželů, jeho rozdělení při rozvodu, vypracování smluv, návrhů a právní zastoupení u soudu
  • právní poradenství ohledně úpravy práv a povinností k nezletilým dětem (například mezi manželi v případě rozvodu manželství), tj. otázky ohledně svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá péče apod., včetně vypracování příslušných dohod mezi rodiči, návrhů k soudu a zastupování rodiče u soudu v opatrovnickém řízení
  • právní poradenství ohledně výživného k nezletilým (i zletilým) dětem, tj. stanovení výživného, zvýšení výživného, snížení výživného, včetně vypracování příslušných dohod mezi rodiči, návrhů k soudu a zastupování rodiče (dítě) u soudu v tomto řízení
  • právní poradenství ohledně výživného k nezletilým (i zletilým) dětem, tj. stanovení výživného, zvýšení výživného, snížení výživného, včetně vypracování příslušných dohod mezi rodiči, návrhů k soudu a zastupování rodiče (dítě) u soudu v tomto řízení
  • právní poradenství ohledně ostatních práv a povinností mezi manželi navzájem, rodiči a dětmi, jakož i otázky ohledně osvojení, poručnictví a opatrovnictví, včetně vypracování příslušných dohod, návrhů a zastupování u soudu v těchto řízení