Trestní právo

  • komplexní obhajoba ve všech trestních věcech v plném rozsahu, tj. zejména zastupování obviněného v přípravném řízení (účast na úkonech v přípravném řízení – výslechy obviněných, svědků, poškozeného, rekognice apod.), pomoc v otázkách ohledně vazebních rozhodnutí, obhajoba v řízení před soudy (zastupování obžalovaného před soudy všech stupňů), podávání rádných i mimořádných opravných prostředků (stížnost, odvolání, dovolání, obnova řízení, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, ústavní stížnost)
  • komplexní obhajoba mladistvých
  • poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování
  • právní zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů
  • právní zastoupení v řízení o přestupcích